ขอรับน้ำใจ

ตามที่ท่านได้ใช้บริการโปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์ Regis Online System (ROS)

เนื่องจากการให้บริการมีค่าใช้จ่ายในการเช่า server และการดูแลระบบและอื่นๆ

จึงขอรับน้ำใจจากทุกท่านได้กรุณาบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฯและเป็นการแสดงน้ำใจแก่ผู้พัฒนาโปรแกรมด้วยครับ

ชื่อบัญชี นายชัดสกร พิกุลทอง ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 410-0-13728-1

ถ้าท่านได้บริจาคแล้วกรุณากรอกข้อมูลได้ ที่นี่


คน

ม.1 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.1 ประจำวัน

รายละเอียด

คน

ม.4 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.4 ประจำวัน

รายละเอียด

สรุปจำนวนผู้สมัครตามวันแยกระดับชั้น

ที่ วันที่รับสมัคร จำนวน ม.1 จำนวน ม.4 รวม ร้อยละ +/-
1 11 มี.ค. 2566 0 0 0
0,0,
2 12 มี.ค. 2566 0 0 0
0,0,
3 13 มี.ค. 2566 0 0 0
0,0,
4 14 มี.ค. 2566 0 0 0
0,0,
5 15 มี.ค. 2566 0 0 0
0,0,
รวม 0 0 0 0